NISKAKYHMY, NISKAPATTI, EMÄNNÄN KYHMY

Huonon ryhdin, lihasjännityksen, lihomisen ja rintarangan heikon liikkuvuuden vuoksi syntynyt niska kyhmy on pienennettävissä.

Hoidon aluksi hierotaan niska-hartiaseudun lihakset perusteellisesti.
Tämän jälkeen lihasvenyttely hoitajan avustuksella sekä pyritään palauttamaan kaula- ja rintarangan liikkuvuus mobilisoimalla / mobilisaatio harjoitteilla paremmaksi ja paremmaksi. Lopuksi vielä ryhti kontrolliin. Ei aina ole helposti tehty, mutta onnistuu kyllä...
Niskakyhmy / emännän kyhmy eli yläselän ja niskan ylimenokohdassa erottuva kyhmy on merkki kaula- ja rintarangan liikkuvuuden heikkoudesta.
Rintalihakset ja olkavarren etuosan lihakset ovat kireät, jonka seurauksena yläselkä pyöristynyt ja niskan notko lisääntynyt. Tämän seurauksena useimmilla on niskan C6 nikaman eteenpäin liukumista. Ja koska C7 okahaarake on luontaisesti ulostyöntyvin niskan alueelta, kyhmy vain korostuu.

Naisilla myös ylipaino korostaa niskakyhmyä, koska alueelle kerääntyy helposti rasvaa alueen heikon aineenvaihdunnan seurauksena.

Ongelman poistaminen vaatii myös asiakkaalta annettujen mobilisointi ja lihasvenyttely harjotteiden säännöllistä tekemistä sekä ryhdin kontrollointia.

Myös tehokas hieronta hävittää osan kyhmyn ympärillä olevista jännitteistä ja kuona-aineista.

Kokemuksesta voimme sanoa, että emännän kyhmyä saadaan varmuudella pienennettyä em. toimenpitein. Toki tämä edellyttää myös potilaan omatoimisten harjoitteiden tekemistä säännöllisesti sekä painon hallintaa.

Näytön sijainti liian alhaalla aiheuttaa kaularangan alaosan nivelsiteiden venyttymisen. (niskakyhmy korostuu)Ongelma korjaantuu työasentojen, ryhdin, lihasskunnon parantamisella ja opettelemalla oikeat työasennot. Kuva: Venytystekniikat Jari Ylinen